ViceVersaGroup

ViceVersaGrouppowstała w 2006 r. ze wspólnego doświadczenia grupy specjalistów (tłumacze pisemni i ustni, nauczyciele), którzy po kilkuletniej współpracy z firmą z branży zdecydowali, aby zjednoczyć własne kompetencje i utworzyć sieć nowej koncepcji: zaoferować szeroki zakres usług językowych kładąc nacisk na bezpośredni, otwarty na współpracę i indywidulany kontakt z klientami.

Laura Beretta
Po ukończeniu studiów humanistycznych i uzyskaniu dyplomu z wyróżnieniem z Neofilologii, kierunek Turystyczny i Managerski, pracuje od wielu lat z ogromną pasją w dziedzinie tłumaczeń, edukacji i turystyki.

Ma bardzo energiczną osobowość, uwielbia podróże i public relations, zawsze entuzjastycznie podchodzi do nowych wyzwań i projektów.

Zarządza głównie stroną handlową spółki oraz stanowi punkt odniesienia dla klientów i partnerów. Poza tym koordynuje administracją, zajmuje się organizacją pracy i kontrolą tłumaczeń, szkoleniem personelu (hostess i tour leader) oraz nadzorem i site inspections.

Agnieszka Nahrebecka
Magister Nauk Politycznych i Prawa z bogatym doświadczeniem studiów za granicą, kontynuuje swoją drogę zawodową zajmując się tłumaczeniami i wykorzystując swoje szerokie kwalifikacje językowe.
Dzięki zainteresowaniu nowoczesną technologią i stałemu doszkalaniu, zajmuje się poprawianiem aspektu praktycznego tłumaczeń, posługując się specjalnymi programami wspierającymi proces tłumaczenia oraz narzędziami CAT. Poza tym utrzymuje kontakty i wybiera kompetentnych współpracowników, w zależności od branży, jest odpowiedzialna za organizację pracy i kontrolę tłumaczeń.

Uwielbia sport, zwłaszcza rower i stara się wdrożyć jego zasady do codziennego życia.

“Życie jest jak jazda na rowerze, żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód”.
Albert Einstein


Oprócz dwóch właścicielek, ViceVersaGroup tworzy szeroką sieć specjalistów, ugruntowaną latami działalności. Każdy współpracownik, dobierany na podstawie kompetencji w danym sektorze, wykonuje swe zadania z zaangażowaniem i odpowiedzialnością, dzięki czemu firma sprawnie i skutecznie obsługuje pilne lub szczególne zlecenia.

Pracujemy dużo i dobrze, ale lubimy znaleźć czas na uśmiech i na wspólną zabawę. Imprezy ViceVersaGroup poświęcone wszystkim współpracownikom i partnerom są zawsze dobrze oceniane.

Doskonałe stosunki i wzajemne zaufanie między nami i naszymi współpracownikami są niewątpliwie naszą mocną stroną, z której jesteśmy dumni. ViceVersaGroup: zespół w całym tego słowa znaczeniu!

Laura ed Aga di ViceVersaGroup
ViceVersaGroup il gruppo
ViceVersaGroup
This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the Privacy & Cookies Policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the Privacy & Cookies Policy.
By closing this banner, scrolling this page, continuing to use the website, either by carrying out an action by selecting an element located on the page below the banner (for example by clicking on an image or a link) or by clicking "OK" on the banner, you agree to the use of cookies.
Ok