Usługi: tłumaczenia ustne i nagrania lektorskie

Tłumacze: dla każdego odpowiedni tłumacz

Nasi tłumacze to profesjonaliści o wysokiej kulturze osobistej i bardzo dobrej znajomości nie tylko własnego języka ojczystego, ale również jednego lub kilku języków obcych.

Istnieją różne rodzaje tłumaczeń ustnych, dlatego dobór tłumacza, z odpowiednią kulturą, odpowiednim wykształceniem, przygotowaniem i doświadczeniem jest kluczem do osiągnięcia żądanego rezultatu:

Skontaktujcie się z nami, aby dobrać tłumacza najlepiej odpowiadającego Waszym potrzebom:

 • Tłumaczenie symultaniczne: jest to forma obsługi językowej konferencji. Tłumaczenie wykonywane jest równocześnie z wypowiedzią prelegenta, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Tłumacz odbiera przez słuchawki głos mówiącego i tłumaczy na żywo, mówiąc do mikrofonu. Jego tłumaczenie jest przekazywane do publiczności wyposażonej w odpowiednie zestawy słuchawkowe. Tłumaczenie w zakresie jednej kombinacji językowej wykonywane jest przez dwuosobowy zespół dyplomowanych i posiadających referencje tłumaczy, pracujących w dźwiękoszczelnej kabinie i wymieniających się między sobą, mniej więcej co pół godziny.
 • Tłumaczenia konsekutywne: w tym przypadku tłumacz zajmuje miejsce obok prelegenta. Słucha i zapamiętuje jego wypowiedź, ewentualnie w przypadku dłuższych fragmentów wystąpień, sporządza notatki, po czym, po kilku wypowiedzianych zdaniach, lub maksymalnie po kilku minutach przemówienia, zabiera głos i tłumaczy na język słuchaczy. Taki przekład jest z reguły krótszy od oryginalnego komunikatu, a rola profesjonalnego tłumacza polega na umiejętnej selekcji, syntezie i oddaniu sensu przekazywanych treści.
 • Tłumaczenia liaison: nie są skierowane do dużej publiczności, lecz do określonej liczby osób, na przykład podczas spotkań biznesowych, szkoleń technicznych i firmowych, negocjacji handlowych, nieformalnych rozmów. Może to być prosta lub bardzo złożona usługa tłumacza, w zależności od kontekstu i przedmiotu. Najistotniejsze jest, aby powierzyć takie tłumaczenia specjalistom z odpowiednim doświadczeniem branżowym, którzy jak najstaranniej przygotują się do każdego wydarzenia.
 • Tłumaczenie szeptane (z franc. „chuchotage”) polega na tym, że tłumacze znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie osoby i na bieżąco ściszonym głosem (szepcząc niemalże do ucha) tłumaczą to, co w danej chwili mówią prelegenci. Z tego typu tłumaczenia najczęściej korzysta się w przypadku maksymalnie jednej do dwóch osób, aby uniknąć użycia słuchawek i specjalistycznego sprzętu. Również w tym przypadku tłumacze zmieniają się kolejno co 1/2 - 1 godz.

TŁUMACZENIA USTNE:

 • symultaniczne, konsekutywne, negocjacyjne, oversound;
 • konferencje i kongresy;
 • spotkania handlowe;
 • kursy szkoleniowe/szkolenia aktualizacyjne dla pracowników;
 • przy okazji delegacji zagranicę;
 • podczas konsultacji medycznych/składania zeznań/przesłuchań;
 • wypożyczanie sprzętu do tłumaczeń ustnych
 • nagrania lektorskie w językach obcych

POPROŚ O INFORMACJE

Wyślij wiadomość w celu uzyskania informacji dotyczących naszych usług lub niewiążącej oferty.
Pola zaznaczone (*) są obowiązkowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: (Art. 13 Rozp. z mocą ustawy 196/03) (Przetwarzanie danych osobowych). Dostarczane dane przetwarzane będą przez następującego administratora danych osobowych: ViceVersaGroup snc di Beretta Laura & C. - NIP 03980140168, z siedzibą w Bergamo, viale Vittorio Emanuele II, 41. W każdym momencie możecie sprawdzić Wasze dane i ewentualnie skorygować je, aktualizować lub skasować, czy też skorzystać z przysługujących Wam praw, kontaktując się z sekretariatem. (art. 7 Rozp. z mocą ustawy 196/03).


Zobacz zdjęcia z naszych wydarzeń:
EVENTS GALLERY
Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno o semplicemente scrollando la pagina verso il basso, accetti il servizio e gli stessi cookie.   Cookie Policy
Ok